Kortbilag 2: Delområdeafgrænsning og bevaringsværdier