Påvirkning af produktionsvirksomheder

Lokalplanområdet ligger ikke indenfor 500 meter fra eksisterende eller planlagt produktionsvirksomhed.