Planlægning i kystnærhedszonen

Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra Storebælt indenfor den kystnære del af byzonen og er derfor omfattet af bestemmelserne i planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet samt kravet om redegørelse efter planlovens § 16, stk. 4.

En pylon på ca. 35 meter vil kunne ses fra Storebæltskysten, der ligger ca. 500 meter øst for lokalplanområdet. Det er også tilfældet med den eksisterende pylon på 35 meter, der står umiddelbart syd for Storebæltsvej ca. 30 meter fra den planlagte pylon. Den eksisterende pylon kan ses på nedenstående billede. Den planlagte pylon vil nå en sammenlignelig højde og stikke op lige til højre for den eksisterende pylon.

Med udgangspunkt i karakteren af det område pylonen ønskes placeret i, lige op af motorvej E20, den primære indfaldsvej til Nyborg og i et område med en lang række servicevirksomheder, der netop servicerer bilisterne på motorvej og indfaldsvej, vurderes placeringen at være ideel, på trods af, at det er i den kystnære del af byzonen. Højden på ca. 35 meter vurderes også acceptabel med henvisning til, at der allerede er etableret én pylon i området med samme højde, samt én med en højde på 30 meter.