Påvirkning af produktionsvirksomheder

Nyborg Destilleri 

Lokalplanområdet ligger indenfor 500 meter fra produktionsvirksomheden Nyborg destilleri, der producerer spiritus.

Lokalplanen vurderes ikke, at medføre skærpede miljøkrav til produktionsvirksomheden.

Nyborg Destilleri er etableret i et område med eksisterende boligområder på flere sider. Boligområderne medfører allerede en begrænsning i produktionsvirksomhedens udviklingsmuligheder, hvilket den aktuelle planlægning ikke skærper yderligere.

Koppers Denmark A/S

Lokalplanen ligger ca. 1000 m fra virksomheden Koppers Denmark A/S. 

For Koppers Denmark A/S, Avernakke 1, 5800 Nyborg, er der i deres miljøgodkendelse af 1. maj 2017, fastsat luftforureningsvilkår for en række stoffer samt støjgrænseværdier. Miljøgodkendelsen omfatter tilladelse til øget produktion.

Det rådgivende firma COWI, har ved rapport af 24. juni 2016, foretaget en beregning for konsekvensen af luftforureningen ved en øget produktion på virksomheden. Beregningerne er bl.a. udført for en receptorhøjde på 20 meter, i en afstand på 400 meter fra virksomheden Bryggerivej 1-3 ligger ca. 1.000 meter fra Koppers Denmark afkast. Rapporten dokumenterer at virksomheden ved udvidelse af produktionen, fortsat overholder de udledte stoffers B-værdi (sundhedsrelateret grænseværdi), uden for virksomhedens eget areal. B-værdier er uafhængig af områdets planstatus, hvilket betyder at for foreningsfølsomme områder og erhvervsområder gælder de samme B-værdier.

I miljøgodkendelsen er der ligeledes foretaget vurdering af virksomhedens støjbidrag til omgivelserne. Vurderingen viser at virksomheden overholder de for virksomheden fastsatte støjgrænseværdier. Grundet den store afstand og de mellemliggende boligområder, hvor det er dokumenteret at virksomheden overholder støjgrænseværdierne, vil virksomhedens støjpåvirkning ved Bryggerivej 1-3 være uvæsentlig.

De planlagte boliger på Bryggerivej 1-3, vil derfor ikke medfører skærpede miljømæssige krav til Koppers Denmark.

Fortum Waste Solution A/S

Lokalplanen ligger ca. 1300 m fra virksomheden Fortum Waste Solution A/S.  

For Fortum Waste Solution A/S, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg, er der i deres miljøgodkendelse af 27. november 2009, fastsat luftforureningsvilkår for en række stoffer samt støjgrænseværdier. Miljøgodkendelsen er en revision af tidligere godkendelse.

Ifølge miljøgodkendelsen har virksomheden fremlagt beregninger for luftforureningen (OML-beregninger) fra virksomhedens produktion. Beregningerne dokumenterer at virksomheden overholder de udledte stoffers B-værdi (sundhedsrelateret grænseværdi), uden for virksomhedens eget areal. Bryggerivej 1-3 ligger ca. 1.300 meter fra Fortum’s afkast. B-værdier er uafhængig af områdets planstatus, hvilket betyder at for foreningsfølsomme områder og erhvervsområder gælder de samme B-værdier.

I miljøgodkendelsen er der ligeledes foretaget vurdering af virksomhedens støjbidrag til omgivelserne. Vurderingen viser at virksomheden overholder de for virksomheden fastsatte støjgrænseværdier. Grundet den store afstand og de mellemliggende boligområder, hvor det er dokumenteret at virksomheden overholder støjgrænseværdierne, vil virksomhedens støjpåvirkning ved Bryggerivej 1-3 være uvæsentlig.

De planlagte boliger på Bryggerivej 1-3, vil derfor ikke medfører skærpede miljømæssige krav til Fortum Waste Solution A/S.