Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i landzone langs hovedvejen mellem Nyborg og Svendborg. Området ligger ca. 8 km syd for Nyborg by og midt imellem de to udviklingslandsbyer Frørup og Tårup.   

Området indeholder boliger, erhverv, skole, idrætsanlæg, klubhus mm. Bebyggelsen er primært koncentreret i den nordlige del af planområdet.  

Området afgrænses mod nord af Frørupvej, mod øst af Svendborg Landevej og til øvrige sider af det åbne land. 

Oversigtskort der viser lokalplanens afgrænsning og nærmeste omgivelser.