Lokalplan nr. 316
Boliger og park ved Banegårdsalléen, Nyborg

Endelig vedtaget af Nyborg Byråd 23. februar 2021 efter offentlig høring i perioden 13. oktober til 8. december 2020.

Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty