Påvirkning af nabokommuner

Lokalplanen giver mulighed for en mindre udstykning i tilknytning til Ørbæk by. På grund af lokalplanens begrænsede geografiske udstrækning og boligudbygningens begrænsede omfang vurderer Nyborg Kommune ikke, at planen kan påvirke nabokommuner væsentligt.