Gældende lokalplan og zonestatus

Gældende byplanvedtægt eller lokalplan

Med vedtagelse af denne lokalplan, ophæves samtidig den hidtil gældende byplanvedtægt nr. B11 for et område ved Pilsgårdsvej mellem Fynsvej og Bøjdenvej, for de dele af området, som er omfattet af denne lokalplan.

Zonestatus

Området ligger i byzone og bibeholder med denne lokalplan byzonestatus