Planlægning i kystnærhedszonen

Lokalplanområdet er beliggende 660 meter fra Storebælt og er dermed omfattet af bestemmelserne i planlovens kap. 2a om planlægning i kystområdet.

Lokalplanområdet er beliggende i et eksisterende afgrænset boligområde uden direkte kontakt med kysten. Mellem planområdet og kysten ligger bebyggelse og skov.

Da planen ikke giver mulighed for bebyggelse højere end 8,5 meter, og da planområdet i øvrigt ikke kan ses fra kysten, vurderes planen ikke at påvirke den visuelle oplevelse af kysten.