Forsyning

Varmeplan

Lokalplanområdet ligger uden for de områder, der i varmeforsyningsplanen er udlagt til kollektiv varmeforsyning (fjernvarme og naturgas).

Spildevandsplan

Området er spildevandskloakeret. Regnvand skal håndteres lokalt.

Vandforsyning

Vandforsyningen varetages af Nyborg Forsyning & Service A/S.

Elforsyning

Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Vores Elnet A/S.