Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i landsbyen Ellested, som ligger i den syd-østlige del af Nyborg kommune ca. 4 km fra Ørbæk by.

Områdets nuværende bolig er den tidligere Ellested skole. Ejendommen er fra 1934. Desuden ligger der en bygning som tidligere har været tilkoblet som kursuscenter til det køretekniske anlæg, kun en lille del af bygningen bliver fortsat brugt til undervisningslokaler i forbindelse med det køretekniske anlæg.

Planområdet afgrænses mod nord af et køreteknisk anlæg, og mod øst og vest afgrænses det af et plantebælte ud til de omkringliggende marker. Planområdets nærmeste naboer består af privat bolig og autoforhandler- og værksted