Bæredygtighed

Planstrategien for Nyborg Kommune arbejder for at kommunen kan udvikle sig på et bæredygtigt grundlag. Dels ved at fokusere på sundhed og dels gennem bæredygtig planlægning mm. Planen sikrer, at eksisterende bebyggelse langs Hovedgaden kan renoveres og genopbygges efter den eksisterende strukturer og arkitektur, hvorved at Hovedgaden som helhed kan bevares. Derved fastholdes et spændende og varieret bymiljø langs byens Hovedgade. 

Som beplantning langs Hovedgaden foretrækkes hjemmehørende plantearter (træer og blomsterplanter), da dette styrker det naturlige plante- og dyreliv og dermed understøtter en bæredygtig by.