Risikobekendtgørelsen

Høring af risikomyndigheder

Af bekendtgørelse nr 371 af 21. april 2016 om planlægning omkring risikovirksomheder § 3 fremgår det, at planmyndigheden skal høre risikomyndighederne forud for tilvejebringelsen af planer, der berører risikovirksomheder eller disses omgivelser.

Lokalplanens delområder ligger udenfor konsekvensområdet for risikovirksomheder, og der foretages derfor ikke høring af risikomyndighederne.