Påvirkning af nabokommuner

Lokalplanen giver udelukkende mulighed for opførelse af seks mindre boliger i et eksisterende boligområde centralt i Nyborg by. Dermed vurderes lokalplanen udelukkende at have en lokal indvirkning. Planen forventes ikke at påvirke nabokommunerne.