Bevaringsværdige bygninger

Indenfor lokalplanområdet er udpeget to bevaringsværdige bygninger: Holmens Boulevard 11 og 13, 5800 Nyborg. Bygningerne er i gældende lokalplan nr. 258 for "Nyborg Destillery" omfattet af et nedrivningsforbud og der er opstillet bestemmelser for vedligehold, om– og tilbygninger. 

Nærværende lokalplan ændrer ikke på dette forhold.