Bevaringsværdige bygninger

Der er i lokalplanens delområder ikke fredede eller bevaringsværdige bygninger.