Gældende lokalplan og zonestatus

Gældende byplanvedtægt eller lokalplan

Lokalplanen er ikke omfattet af eksisterende lokalplaner eller byplanvedtægter.

Zonestatus

Området ligger i landzone og overføres med denne lokalplan til byzone.