Nationale interesser

Det er i dag ikke muligt at udlægge nye sommerboligområder. Det er derfor også en national interesse, at de nuværende sommerboligområder fastholdes som sådan, jf. de nationale interesser i kommuneplanlægningen 2017. Dette er ligeledes et krav jf. planlovens (LBK nr. 287 af 16/04/2018) § 5b, stk. 1, nr. 3. Nærværende lokalplan understøtter dette ved at fastholde sommerhusområdet ”Nordenhuse” til sommerboligbebyggelse.