Bilag 9.a - Hf. Kaliffenlund. Administrative grænser