Påvirkning af nabokommuner

Lokalplanen vurderes ikke at påvirke nabokommuner.