Planens indhold

Lokalplantillægget supplerer lokalplan nr. 11. 3 med opdaterede kortbilag, som illustrerer: 

  • Den nye geografiske afgrænsning mellem to af lokalplanens i alt fire delområder (jf. kortbilag 2).
  • Udvidet byggefelt indenfor delområde JB (jf. kortbilag 3). 

 Herudover indeholder lokalplantillægget en udvidet byggemulighed for matr.nr. 39l, Frørup By, Frørup, som i dag huser Frørup Andelskasse.