Bæredygtighed

Planstrategien for Nyborg Kommune arbejder for at kommunen kan udvikle sig på et bæredygtigt grundlag. Dels ved at fokusere på sundhed og dels gennem bæredygtig planlægning mm. Denne lokalplan understøtter en bæredygtig
udvikling i kommunen ved:

  • at planlægge et boligområde i eksisterende byzone til en relativ tæt bebyggelse.
  • at området planlægges til at kunne håndtere fremtidige ekstreme regnhændelser.
  • at sikre gode grønne fælles friarealer til beboerne.
  • at den eksisterende beplantning mod omkringliggende bebyggelse bevares.