Vej og trafik

Vej- og stiplanlægning

Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Nyborgvej, som i den overordnede vejplan har status som statsvej.

De planlagte adgangsveje og boligveje indenfor lokalplanområdet får status som private fællesveje.

Trafikplan og kollektiv transport

De nye boliger ligger med god adgang til lokale og regionale kollektive transport muligheder. Der er ca. 150 meter til nærmeste busstoppested. Der er en række busruter til Nyborg, Kerteminde, Odense, Ringe, Svendborg og Fåborg via syv buslinjer.